menu

Kennis

Kerncijfers over asbest en asbestose

Aantal Asbestose IAS 2014-2018

Sinds de invoering van de tegemoetkomingsregeling voor asbestose heeft het IAS tot en met 2017 487 aanvragen in behandeling genomen. 168 aanvragen resulteerden in toekenning van de tegemoetkoming.

Beroepsachtergrond van asbestslachtoffers met asbestose

Flash kan niet geladen worden.

De figuur laat de 20 belangrijkste beroepen zien waarin de mensen die bij het IAS een aanvraag inzake asbestose hebben ingediend sinds 1950 hebben gewerkt en zeker of mogelijk (misschien) aan asbest zijn blootgesteld. De figuur is gebaseerd op de verklaringen van 487 aanvragers met 1580 dienstverbanden. De CBS/SBC-84 is als standaard voor de codering gebruikt. Timmerman (algemeen- en scheeps-) en monteur (algemeen, verwarming-, elektro-,auto) zijn de beroepen met de meeste verklaringen van zekere asbestblootstelling gevolgd door: isoleerder, machinebankwerker en lasser. Dit zijn beroepen die ook bij mesothelioom als belangrijke asbestrisicoberoepen naar voren komen.

Onder de figuur kunt u aangeven of u de gegevens wilt zien voor alle jaren samen (totaal) of per periode dienstverband (in 10- of 5-jaarsperioden van 1950 t/m 1993). In de figuur zelf kunt u de aantallen bij ‘zeker’ en ‘misschien’ blootgesteld per beroep zien door met de cursor over de staven te gaan.

In welke sectoren hebben asbestoseslachtoffers gewerkt

Flash kan niet geladen worden.

De figuur laat zien in welke sectoren IAS-aanvragers inzake asbestose, volgens eigen verklaring, sinds 1950 hebben gewerkt en zeker of mogelijk (misschien) aan asbest zijn blootgesteld. De figuur is gebaseerd op de verklaringen van 487 aanvragers met 1580 dienstverbanden. De CBS/SBI-74 indeling in bedrijfsklassen is als standaard gebruikt. Over alle jaren heen is de bouwnijverheid en installatie de belangrijkste sector, gevolgd door: 2.Industrie (met name scheepsbouw, metaal- en elektrotechniek), 3+4. Transport-, opslag en communicatie (met name scheepvaart) en Handel en zakelijke dienstverlening (met  name garages), 5. Defensie (met name marine), 6. Energie, 7. Landbouw, veeteelt en visserij en 8. Delfstoffen (de mijnen).  

Linksboven kunt u aangeven welke verdeling u wilt zien: voor de hoofdsectoren of afzonderlijk de verdeling per hoofdsector over de subsectoren. Onder de figuur kunt u aangeven of u de gegevens wilt zien voor alle jaren samen (totaal) of per periode dienstverband (in 10- of  5-jaarsperioden van 1950 tot en met 1993). Linksboven kunt u per sector een verdeling zien naar subsector. In de figuur zelf kunt u de aantallen bij ‘zeker’ en ‘misschien’ blootgesteld per sector zien door met de cursor over de staven te gaan.