menu

Kennis

Kerncijfers over asbest en asbestose

Aantal Asbestose IAS 2014-2019

Sinds de invoering van de tegemoetkomingsregeling voor asbestose heeft het IAS tot en met 2019 575 aanvragen in behandeling genomen. 218 aanvragen resulteerden in toekenning van de tegemoetkoming.

Beroepsachtergrond van asbestslachtoffers met asbestose

Beroepsachtergrond van asbestslachtoffers met asbestose

De figuur laat de 20 belangrijkste beroepen zien waarin de mensen die bij het IAS een aanvraag inzake asbestose hebben ingediend sinds 1950 hebben gewerkt en zeker of mogelijk (misschien) aan asbest zijn blootgesteld. De figuur is gebaseerd op de verklaringen van 575 aanvragers met 1878 dienstverbanden. De CBS/SBC-84 is als standaard voor de codering gebruikt. Timmerman (algemeen- en scheeps-) en monteur (algemeen, verwarming-, elektro-,auto) zijn de beroepen met de meeste verklaringen van zekere asbestblootstelling gevolgd door: verwarmingsmonteur, isoleerderen machinebankwerker. Dit zijn beroepen die ook bij mesothelioom als belangrijke asbestrisicoberoepen naar voren komen.

In welke sectoren hebben asbestoseslachtoffers gewerkt

In welke sectoren hebben asbestoseslachtoffers gewerkt

De figuur laat zien in welke sectoren IAS-aanvragers inzake asbestose, volgens eigen verklaring, sinds 1950 hebben gewerkt en zeker of mogelijk (misschien) aan asbest zijn blootgesteld. De figuur is gebaseerd op de verklaringen van 575 aanvragers met  1878 dienstverbanden. De CBS/SBI-74 indeling in bedrijfsklassen is als standaard gebruikt. Over alle jaren heen is de bouwnijverheid en installatie de belangrijkste sector, gevolgd door: 2.Industrie (met name scheepsbouw, metaal- en elektrotechniek), 3. Landbouw, veeteelt en visserij, 4. Transport-, opslag en communicatie (met name scheepvaart), 5. Handel en zakelijke dienstverlening (met  name garages), 6. Defensie (met name marine) en 7. Energie.