menu

Longartsen

Folder "Asbest en Asbestose"

Veel mensen zijn in het verleden in Nederland met asbest in aanraking geweest, vooral via het werk. Intensief en langdurig werken met asbest kan na verloop van jaren leiden tot de ziekte asbestose, een stoflongziekte (pneumoconiose) waarbij verbindweefseling van de long optreedt (longfibrose).
Via onderstaande link kunt u de folder downloaden. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van het Instituut Asbestslachtoffers en de Sociale Verzekeringsbank.