menu

Slachtoffers & Nabestaanden

Zo werkt het Instituut Asbestslachtoffers

Denkt u in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming of schadevergoeding, leest u dan hier hoe u te werk gaat.

U hebt de ziekte mesothelioom of asbestose

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid als u de ziekte mesothelioom of asbestose hebt gekregen door contact met asbest in Nederland. Soms betaalt de (ex-)werkgever een schadevergoeding. Hieronder een beschrijving van de werkwijze.

Aanvraag

  • U meldt zich aan bij het IAS: via het aanvraagformulier van onze website, telefonisch (079 - 7507150) of met de antwoordkaart uit de IAS folder “Asbest en Mesothelioom” of de IAS folder “Asbest en Asbestose”. De medewerker van het IAS vult telefonisch samen met u de aanvraagformulieren in. In een tweede gesprek gaat het IAS met u na hoe het contact met asbest heeft plaatsgevonden. Dit gesprek kan telefonisch of bij u thuis. Het IAS stuurt u direct daarna de ingevulde formulieren toe.
  • U controleert de formuleren en stuurt ze ondertekend terug. Ook machtigt u het IAS om medische informatie op te vragen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om eventuele schade via de rechter te verhalen.

Tegemoetkoming

  • Het IAS vraagt het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP) of de expertgroep van de longartsenvereniging NVALT om bevestiging van de bij u gestelde diagnose maligne mesothelioom of asbestose (met de bijbehorende AMA-klasse).
  • Daarna adviseert het IAS de SVB om u wel of niet de tegemoetkoming toe te kennen en te betalen. Beslist de SVB positief, dan ontvangt u € 21.847,- (2021). Het IAS en de SVB streven ernaar deze procedure binnen twee maanden af te ronden.

Schadevergoeding

  • Als u bij een werkgever aan asbest bent blootgesteld, stelt u deze per aangetekende brief aansprakelijk. Hiervoor kunt u de voorbeeldbrief gebruiken die het IAS u toestuurt.
  • Het IAS onderzoekt daarna of de (ex-)werkgever aansprakelijk is te houden voor uw gezondheidsschade en bemiddelt vervolgens tussen u en de (ex)werkgever of zijn verzekeraar.
  • Het is mogelijk dat er sprake is van verjaring. Als de verjaring het enige geschilpunt is, kunnen partijen advies vragen van het deskundigenpanel verjaring. Meer informatie over het deskundigenpanel verjaring
  • Als de werkgever of verzekeraar aansprakelijkheid aanvaardt, ontvangt u een schadevergoeding. Bij mesothelioom van € 67.069,- en bij asbestose respectievelijk € 25.205,-, € 44.458,- of € 63.711,-, afhankelijk van de ernst van het longfunctieverlies. Het IAS streeft ernaar dit traject binnen zes maanden af te ronden. Bedragen gelden voor 2021.