Instituut Asbestslachtoffers - Laatste nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973 Feed van Instituut Asbestslachtoffers © Instituut Asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/images/layout/logo.png Instituut Asbestslachtoffers - Laatste nieuws http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973 Mesothelioomsterfte is stabiel in Groot Brittannie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4147935 <p>In 2018 zijn in Groot Brittanni&euml; 2.446 mensen overleden ten gevolge van mesothelioom. Dit is iets lager dan de gemiddelde jaarlijkse mesothelioomsterfte in de afgelopen vijf jaar. De Health and Safety Executive verwacht dat de piek in de incidentie van deze ziekte inmiddels is bereikt. Bron: <a href="https://press.hse.gov.uk/2020/07/01/hse-releases-annual-workplace-fatality-figures-for-2019-20/">HSE , 1 juli 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/08/06/4147935 Thu, 06 Aug 2020 16:59:31 +0100 Kabinet neemt advies Commissie Heerts over http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4144190 <p>Er komt een regeling waarbij werknemers met een beroepsziekte als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen eenmalig een tegemoetkoming van de overheid ontvangen. Hiermee volgt het kabinet het advies van de commissie Heerts over het vergemakkelijken van de schadeafhandeling van beroepsziekten. Met een eenmalige tegemoetkoming wordt slachtoffers van een ernstige beroepsziekte snel maatschappelijke erkenning gegeven. De commissie Heerts betoogde dat deze erkenning niet afhankelijk mag zijn van de vraag of de werkgever zijn zorgplicht heeft verzaakt. De hoogte van de tegemoetkoming dient volgens de commissie vergelijkbaar te zijn met het bedrag dat asbest- en OPS-slachtoffers ontvangen. Maar anders dan voor deze groepen is de tegemoetkoming geen voorschot op een later te ontvangen schadevergoeding van de werkgever.&nbsp;De nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bas van &rsquo;t Wout is voornemens op korte termijn een verkenner te benoemen om de uitvoering voor te breiden. Naar verwachting zal de regeling pas in de loop van 2022 operationeel zijn. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/07/13/kabinet-maakt-werk-van-erkenning-slachtoffers-gevaarlijke-stoffen">rijksoverheid.nl, 13 juli 2020&nbsp;</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/07/14/4144190 Tue, 14 Jul 2020 15:30:55 +0100 IAS Nieuwsbrief nr 61 is uit http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4134980 <p>Klik op&nbsp;<a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/Recente_nieuwsbrief/show.do?ctx=637278,276163&amp;online&amp;anav=644275">Nieuwsbrief nr. 61</a>&nbsp;in dit bericht voor al het nieuws over asbest en gezondheid dat de laatste maanden is verschenen. Bron: IAS, juli 2020</p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/07/02/4134980 Thu, 02 Jul 2020 16:42:22 +0100 Japan: minder compensatie dan verwacht voor asbestgerelateerde longkanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4133527 <p>Sinds 2006 bestaat in Japan een fonds voor mensen met mesothelioom of asbestgerelateerde longkanker die niet in aanmerking komen voor een vergoeding via hun werk. Inmiddels hebben 12.627 mesothelioompatienten en 2089 longkankerpatienten uit dit fonds een uitkering ontvangen. Het aantal vergoedingen voor longkanker door asbest is veel lager dan verwacht. Bron: <a href="https://mainichi.jp/english/articles/20200625/p2a/00m/0na/014000c">Mainichi Japan, 25 juni 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/29/4133527 Mon, 29 Jun 2020 16:34:56 +0100 Amerikaanse FDA keurt Keytruda goed voor bepaalde mesothelioompatienten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4133456 <p>Pati&euml;nten met longvlies mesothelioom hebben in de VS mogelijk een andere behandelingsoptie nadat de Amerikaanse Food and Drug Administration in juni het gebruik van pembrolizumab (merknaam Keytruda) voor bepaalde uitgezaaide tumoren heeft goedgekeurd. Bron: <a href="https://www.asbestos.com/news/2020/06/17/fda-approval-keytruda-mesothelioma/">asbestos.com, 17 juni 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/29/4133456 Mon, 29 Jun 2020 15:37:50 +0100 Weer miljardenboete wegens asbesthoudend talkpoeder http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4133279 <p>Een rechtbank in het Amerikaanse Missouri heeft op 24 juni geoordeeld dat Johnson &amp; Johnson 2,1 miljard dollar (zo&rsquo;n 1,8 miljard euro) aan schadevergoeding moet betalen vanwege de verkoop van asbesthoudend babypoeder. De rechtbank stelde dat de talkpoeder eierstokkanker heeft veroorzaakt omdat er asbest in zat. Het bedrijf gaat in hoger beroep. Bron: <a href="https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200624_00165524/miljardenboete-johnson-johnson-wegens-asbest-in-talkpoeder">limburger.nl, 24 juni 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/29/4133279 Mon, 29 Jun 2020 12:02:38 +0100 VS: vrouwen met mesothelioom krijgen minder behandelingen maar leven langer http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4131172 <p>Amerikaanse vrouwen met mesothelioom krijgen minder behandelingen dan mannen, maar leven desondanks langer na diagnose. Dit komt uit een groot cohortonderzoek van 18000 mesothelioompati&euml;nten, waaronder 4000 vrouwen van verschillende ziekenhuizen. Om verklaringen te vinden is nader onderzoek nodig. Bron: <a href="https://www.asbestos.com/news/2020/06/15/mesothelioma-treatment-disparities-women/">asbestos.com, 15 juni 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/23/4131172 Tue, 23 Jun 2020 14:54:22 +0100 Cosmeticamerken halen talk uit producten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4131159 <p>Chanel, Revlon en L'Oreal, drie van de grootste cosmetica-merken verwijderen geleidelijk aan talk uit sommige producten. Dit naar aanleiding van de rechtzaken in de VS over asbesthoudend talk. Bron: <a href="https://uk.reuters.com/article/us-chanel-talc-powder-exclusive/exclusive-chanel-revlon-loreal-pivoting-away-from-talc-in-some-products-idUKKBN23G0GK">reuters, 9 juni 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/23/4131159 Tue, 23 Jun 2020 14:27:28 +0100 Toename asbestose wereldwijd 1990-2017 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4130502 <p>Een Chinese studie meldt dat het aantal mensen dat wereldwijd asbestose krijgt in de periode 1990-2017 geleidelijk is toegenomen. Noord-Amerika en rijke landen in het Midden Oosten laten de hoogste stijging zien. Bron: <a href="https://sci-hub.tw/10.1136/thoraxjnl-2020-214822">Yang, M. e.a. (2020)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/22/4130502 Mon, 22 Jun 2020 13:02:56 +0100 Meer mesothelioom en longkanker in Beverwijk en Haarlem http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4128671 <p>Uit onderzoek van de GGD Kennemerland blijkt dat de kankersoorten mesothelioom en longkanker in de gemeentes Beverwijk en Haarlem veel meer voorkomen dan in de rest van Nederland. De IAS Monitor laat zien dat mesothelioom in dit gebied per 100.000 inwoners relatief meer voorkomt dan gemiddeld in de rest van Nederland. Ten noorden van Beverwijk en Haarlem is op de plattegrond een nog hogere concentratie slachtoffers te zien. Bron: <a href="https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ggd-meet-25-procent-meer-longkanker-in-beverwijk-en-adviseert-aanpakken-luchtvervuiling~b7e852b1/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F">volkskrant.nl, 16 juni 2020</a>; <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/Kerncijfers_over_asbest_en_mesothelioom/show.do?ctx=637278,364853&amp;anav=1957088">plattegrond uit IAS Monitor paragraaf 3</a>&nbsp;(aantal tas/tns gerechtigden per 100.000 inwoners 2000-2019)</p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/17/4128671 Wed, 17 Jun 2020 12:40:16 +0100 Eindvonnis in zaak asbestverontreinigd staalgrit http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4128654 <p>Op 3 juni heeft de rechtbank Rotterdam eindvonnis gewezen in een zaak naar aanleiding van leveranties in 2017 van met asbest verontreinigd staalgrit. De rechtbank wijst een deel van de vordering van de klant, een straalbedrijf, tegen de leverancier en verkoper van het grit toe, maar lang niet alles. Alleen de directe schade, voor zover die nog niet is vergoed, moet vergoed worden. Wel wordt een opening gelaten voor het geval er werknemersclaims wegens gezondheidsschades komen. Bron:&nbsp;<a href="https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam/Nieuws/Paginas/Eindvonnis-in-zaak-asbestverontreinigd-staalgrit--.aspx">rechtspraak.nl, 3 juni 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/17/4128654 Wed, 17 Jun 2020 11:57:35 +0100 Aanbiedingsbrief bij rapport asbeststelsel en beantwoording Kamervragen over verwijderen asbest http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4127942 <p>Staatssecretaris Van Ark antwoordt op schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden Von Martels en Peters (beiden CDA)&nbsp;over het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, overheid moet ingrijpen&rsquo;. Daarnaast biedt de staatssecretaris een rapport aan over het asbeststelsel. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/15/aanbiedingsbrief-bij-rapport-asbeststelsel-en-beantwoording-kamervragen-over-verwijderen-asbest">rijksoverheid.nl, 15 juni 2020&nbsp;</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/15/4127942 Mon, 15 Jun 2020 15:07:02 +0100 Alternatieve therapie http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4127833 <p>Volgens&nbsp;<a href="https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1534735420908345">Yoon e.a</a>. kan de<a href="https://survivingmesothelioma.com/herbal-medicine-mesothelioma/">&nbsp;traditionele koreaanse geneeskunde</a>&nbsp;misschien helpen bij de behandeling van mesothelioom,&nbsp;<a href="https://survivingmesothelioma.com/alternative-treatment-mesothelioma/">Turkse onderzoekers</a>&nbsp;melden datzelfde voor een traditioneel Chinees kruid.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/15/4127833 Mon, 15 Jun 2020 12:15:29 +0100 Asbest blijft een wereldwijde dreiging http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4127777 <p>In een overzichtsartikel licht de Nederlandse longarts Nico van Zandwijk toe waarom een wereldwijd asbestverbod dringend nodig is. Bron: <a href="https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14737140.2020.1745067">Zandwijk, N. van e.a. (2020)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/15/4127777 Mon, 15 Jun 2020 11:00:48 +0100 Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4101107 <p>Een eerstelijnsbehandeling van longvliesmesothelioom met een combinatie van de immuuntherapie medicijnen Opdivo en Yervoy laat volgens <a href="https://www.asbestos.com/news/2020/05/04/mesothelioma-opdivo-yervoy-study/">farmaceut Bristol Myers Squibb</a> positieve resultaten zien. <a href="https://survivingmesothelioma.com/photodynamic-therapy-immunotherapy/">Zwitserse artsen </a>vonden bij behandeling van muizen met een combinatie van fotodynamische therapie en immuuntherapie dat bij een derde van de muizen de mesothelioomtumor volledig verdween. <a href="https://www.mdpi.com/2073-4409/9/4/1019">Japans onderzoek</a> meldt positieve resultaten met een vorm van doelgerichte immuuntherapie met foto's en infrarood.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/08/4101107 Mon, 08 Jun 2020 17:17:34 +0100 Best practices voor pleuraal mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4125727 <p>Europa's beste mesothelioom-experts hebben nieuwe <em>best practices</em> voor longvlies mesothelioom gepubliceerd. Het artikel bevat de nieuwste aanbevelingen voor diagnose, stadi&euml;ring, monitoring en behandeling. Bron: <a href="https://survivingmesothelioma.com/best-practices-mesothelioma/">surviving mesothelioma.com, 25 mei 2020&nbsp;</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/08/4125727 Mon, 08 Jun 2020 15:29:49 +0100 Validatie- en Innovatiepunt asbestverwijdering geopend http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4124047 <p>Op 2 juni heeft het Validatie- en Innovatiepunt (VIP) voor beoordeling van methoden in de asbestverwijdering zijn deuren geopend. Partijen die nieuwe werkwijzen hebben ontwikkeld in de asbestsanering, kunnen het VIP verzoeken die te beoordelen. Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/02/validatie-en-innovatiepunt-vip">rijksoverheid.nl, 2 juni 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/06/03/4124047 Wed, 03 Jun 2020 10:18:47 +0100 Johnson & Johnson staakt verkoop talkpoeder in VS onder druk van asbestclaims http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4121953 <p>Johnson &amp; Johnson stopt in de VS en Canada met de verkoop van talkhoudend babypoeder. Het bedrijf schrijft dat in verband met de coronacrisis veelgevraagde producten voorrang krijgen, maar zegt ook dat de verkoop van het middel is gedaald door de verspreiding van "misinformatie" en een reeks aan rechtszaken. Bron: <a href="https://nos.nl/artikel/2334507-johnson-johnson-staakt-verkoop-talkpoeder-in-vs-onder-druk-van-claims.html">nos.nl, 20 mei 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/05/21/4121953 Thu, 21 May 2020 11:24:10 +0100 Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4116927 <p>De partijen die moeten samenwerken bij het verwijderen van asbest zien elkaar als vijanden, en ze slagen er niet meer in het eens te worden over noodzakelijke vernieuwingen. De overheid moet het heft weer in handen nemen, schrijft bestuurskundige Paul Frissen in zijn onderzoeksrapport. Bron: <a href="https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/samenwerking-bij-verwijderen-asbest-loopt-vast-overheid-moet-ingrijpen~b3d09cc7/">volkskrant, 15 mei; foto Rutting</a>; <a href="https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/gezondheid-in-woningen/asbest/aedes-asbeststelsel-is-aan-herziening-toe.html">Aedes, 14 mei</a>; <a href="https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/rapport-asbeststelsel-moet-op-de-schop.13281461.lynkx">Binnenlands Bestuur, 18 mei</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/05/15/4116927 Fri, 15 May 2020 20:35:32 +0100 Commissie adviseert snelle compensatie voor werkende met beroepsziekte http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4117614 <p>Mensen die ziek zijn geworden door werk waarbij ze zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen, moeten &ldquo;snel en zonder hoge drempels&rdquo; een beroep kunnen doen op een financi&euml;le tegemoetkoming. Dat zegt een commissie die hier onderzoek naar heeft gedaan. Bron: <a href="https://www.trouw.nl/binnenland/commissie-snelle-compensatie-voor-werkende-met-beroepsziekte~b9acdc1d/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F">trouw.nl/anp</a>, <a href="https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/advies-20-000-euro-voor-slachtoffers-van-werken-met-gevaarlijke-stoffen~ba294d58/">volkskrant</a>, 14 mei</p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/05/15/4117614 Fri, 15 May 2020 19:47:58 +0100 Maximaal 100 miljoen voor Asbestfonds particulieren http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4114526 <p>Voor het fonds waaruit particulieren geld kunnen lenen om hun asbestdaken te laten verwijderen, is maximaal 100 miljoen euro nodig. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. Haar ministerie steekt 12 miljoen in het fonds, zo maakte de bewindsvrouw al eerder bekend. Het overige geld moet van provincies en gemeenten komen. Bron:&nbsp;<a href="https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/maximaal-100-miljoen-voor-asbestfonds-voor.13211343.lynkx">Binnenlands Bestuur, 11 mei 2020</a> </p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/05/12/4114526 Tue, 12 May 2020 12:13:11 +0100 Asbestslachtoffercompensatie is voorbeeld voor coronavirusslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4127857 <p>In Frankrijk is een belangenvereniging voor Coronavirusslachtoffers opgericht. De vereniging eist van de Franse regering een nationale schadeloosstellingsregeling op dezelfde wijze als voor asbestslachtoffers is gerealiseerd via <a href="http://www.fiva.fr/">Fiva</a>. Bron: <a href="https://www.europe1.fr/societe/coronavirus-une-association-demande-un-fonds-dindemnisation-sur-le-modele-de-lamiante-3966280">International Ban Asbestos Secretariaat, 6 mei 2020</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/05/08/4127857 Fri, 08 May 2020 12:33:44 +0100 Covid 19 en asbestziekten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4127828 <p>De Asbestslachtoffervereniging Nederland gaat op haar website in op de gevolgen van Covid19 (Corona) voor de behandeling van mensen met asbestgerelateerde kanker. Een Britse belangenorganisatie publiceert adviezen voor asbestslachtoffers over hoe met Corona om te gaan. Bron: <a href="https://asbestslachtoffer.nl/index.php/2020/03/18/27978/">avn/nfk,</a> april 2020; <a href="https://hasag.co.uk/news/covid-19-and-asbestos-related-diseases/%20">hasag.co.uk,</a> april 2020</p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/05/08/4127828 Fri, 08 May 2020 12:07:09 +0100 Wereldwijde asbestconsumptie daalt http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,4101444 <p>Het gebruik van asbest is ook in 2017 weer gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar 2016, van 1.210.000 ton naar 1.140.000 ton. Gebruik van asbest gebeurt vooral in Azi&euml;, met name in India en China. Bron: <a href="https://www.usgs.gov/centers/nmic/asbestos-statistics-and-information">United States Geological Survey Minerals Yearbook, maart 2020</a>; <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/Kerncijfers_over_asbest_en_mesothelioom/show.do?ctx=637278,364853&amp;anav=1957088">IAS Monitor 1.5 </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/04/16/4101444 Thu, 16 Apr 2020 11:43:48 +0100 Stipendium voor onderzoek naar verbetering afweer tegen longvlieskanker http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3692976 <p>Kan het afweersysteem van het lichaam op een tumor worden verbeterd door eerst de tumor te verkleinen met behulp van chirurgie? Dit is de centrale vraag van het prijswinnende onderzoeksvoorstel voor het Machiel van der Woudestipendium.&nbsp;</p><p>Op 17 januari is voor de vierde keer het Machiel van der Woudestipendium uitgereikt. Het stipendium is vernoemd naar de eerste directeur van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het gaat om een bedrag van &euro; 15.000,-.</p><p>Het voorstel bouwt voort op de eerdere onderzoeken van het Erasmus Medisch Centrum naar dendritische celtherapie. Dit programma is erop gericht het afweersysteem van het lichaam op de longvlieskanker te versterken. Mogelijk wordt deze therapie effectiever als eerst de tumor door chirurgische ingreep wordt verkleind. Het gehonoreerde voorstel betreft een vooronderzoek waarbij verschillende groepen van muizen in het lab worden behandeld.</p><p>Juryvoorzitter Rob van der Heijden sprak van een moeilijke keuze uit de verschillende voorstellen: &lsquo;De jury hecht eraan dat de bijdrage van het stipendium een herkenbaar onderdeel vormt van het onderzoek. Pas toen de onderzoeker desgevraagd een nadere financi&euml;le onderbouwing gaf, waaruit bleek dat met het stipendium het gehele voorstel kan worden uitgevoerd, toen was de jury &oacute;m.&rsquo;</p><p>Op de foto Bob Belderbos, die namens de prijswinnaar Job van Kooten van het Erasmus MC de prijs in ontvangst nam. Achter hem v.l.n.r. de juryleden Rob van der Heijden, Machiel van der Woude, Paul Baas en Nellie Martens. De prijs werd uitgereikt op het 22<sup>e</sup> Nationale Longkanker Symposium in Amsterdam.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/01/21/3692976 Tue, 21 Jan 2020 07:52:01 +0100 Vervolgaanpak verwijderen asbestdaken http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,3377395 <p>Een nieuwe aanpak voor het verwijderen van asbestdaken. Daarmee komt het kabinet vandaag, nadat een eerder wettelijk verbod niet doorging. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De opgave om asbest uit onze omgeving te verwijderen blijft onverminderd relevant, ook zonder wettelijk verbod. Het plan bevat onder meer een nieuw fonds met leningen voor mensen die van hun asbestdak af willen. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag aan de Tweede Kamer.</p><p>Van Veldhoven: &ldquo;Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf. Het is dus niet de vraag of maar hoe we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. De daken waar dit nog in zit, zijn oud en verweren steeds verder. We willen mensen helpen hun asbestdak te verwijderen.&rdquo;</p><h2>Fonds</h2><p>E&eacute;n van de maatregelen is het oprichten van een fonds waaruit leningen voor het verwijderen van asbestdaken verstrekt kunnen worden. Dit kan tot en met 2028, om zo mensen te stimuleren op korte termijn in actie te komen. Hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. De Rijksoverheid draagt samen met provincies, gemeenten en banken bij aan dit fonds.</p><h2>Asbest eraf</h2><p>Voor eigenaren van een asbestdak wordt het probleem in de toekomst groter doordat verzekeraars asbestdaken uitsluiten, en met een onverzekerd asbestdak kan je geen hypotheek krijgen. Het doel van de vervolgaanpak is dan ook het mensen op korte termijn zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk te maken hun asbestdak te verwijderen. Door onder andere leningen te verstrekken, de kosten te beperken, hulp van gemeenten met speciale ervencoaches en asbestdaken gezamenlijk te verwijderen.</p><h2>Gezondheidsschade</h2><p>Uit het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek dat asbest gevaarlijker is dan voorheen werd gedacht, en dat asbestdaken de laatste grootste bron van asbestvezels zijn. Asbest is inmiddels al meer dan 25 jaar verboden. Asbest wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten, maar werd vroeger veel gebruikt als onder meer bouwmateriaal veelal in daken. De gezondheidsschade van asbest kan groot zijn en longkanker veroorzaken.<br /><br /><br />Bron: <a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/10/14/vervolgaanpak-verwijderen-asbestdaken" target="_blank">Rijskoverheid.nl (2019)</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/10/15/3377395 Tue, 15 Oct 2019 13:45:16 +0100 Discussie over beeld asbestdelver http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2956664 <p>In het verleden heeft het beeld <em>De Asbestdelver </em>lange tijd gestaan bij de voormalige asbestfabriek Asbestona in Harderwijk. Nu is het kunstwerk niet meer te zien. De gemeente Harderwijk acht herplaatsing niet wenselijk, vanwege de negatieve associaties met het asbestverleden. Anderen zijn het hier niet mee eens. De plaatselijke D66 meent dat de dubbele geschiedenis rondom Asbestona niet moet worden verborgen, maar juist de volle aandacht verdient in het Waterfront van Harderwijk.&nbsp;Bron:&nbsp;<a title="Hoop op herplaatsing Asbestdelver in Harderwijk" href="https://www.destentor.nl/harderwijk/hoop-op-herplaatsing-asbestdelver-in-harderwijk~abd582ff/" target="_blank">De Stentor, 22 december 2018</a>;&nbsp;<a title="De Asbestdelver wel of niet in het Waterfront Harderwijk? " href="https://www.destentor.nl/veluwe/de-asbestdelver-wel-of-niet-in-het-waterfront-harderwijk~af744b01/" target="_blank">De Stentor, 19 december 2018</a>;&nbsp;<a title="Het verdwenen beeld van de Asbestdelver" href="https://www.harderwijkercourant.nl/reader/46903/938482/het-verdwenen-beeld-van-de-asbestdelver" target="_blank">Harderwijker Courant, 19 december 2018</a>, foto J. Jansen</p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/07/2956664 Mon, 07 Jan 2019 16:35:09 +0100 Stichting blij met aangenomen motie voor OPS-slachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2956663 <p>De Stichting OPS is heel blij dat er uitzicht is op een regeling voor slachtoffers met de ziekte OPS. Op donderdag 20 december nam de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aan, die was ingediend door VVD-kamerlid Aartsen. In de motie vraagt de Kamer aan de regering om een eenmalige coulanceregeling voor de vastgestelde groep OPS-slachtoffers mogelijk te maken. Janke van Midlum, directeur van de Stichting OPS, is hier heel blij mee: 'Voor veel slachtoffers is dit een grote vorm van erkenning. Bron:&nbsp;<a href="https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018Z24591&amp;did=2018D61330" target="_blank">De Tweede Kamer, 20 december 2018;&nbsp;O</a><a href="http://www.stichtingops.nl/artikel/ops-fonds-is-werkelijkheid" target="_blank">PS fonds, 21 december 2018</a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2019/01/07/2956663 Mon, 07 Jan 2019 08:59:30 +0100 Documentaire over 25 jaar asbestverbod http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263973,2733789 <p>Op 24 september beleefden de bezoekers van het Asbest Feiten Congres in Tivoli Vredenburg de premi&egrave;re van de documentaire &lsquo;25 jaar asbestverbod in Nederland &ndash; toen nu en morgen&rsquo;. De film geeft een beeld van het gebruik van asbest in het verleden en van de huidige asbestproblematiek.</p><p>In de documentaire neemt BNR-presentator Roelof Hemmen de kijker mee in de wereld van asbest. Wat is het, wat zijn de risico&rsquo;s en hoe ziet het werkveld eruit? Verschillende betrokkenen geven hun visie op actuele vraagstukken, zoals het asbestdakenverbod en het huidige certificatiestelsel. Aan het woord komen onder anderen Stientje van Veldhoven (staatssecretaris I&amp;W), Arjan Hol (secretaris van Veras), Nicole Kroon (directeur gezond en veilig werken bij Inspectie SZW), Jan Warning (directeur Instituut Asbestslachtoffers), Jeroen Pepers (directeur woningcorporatiekoepel Aedes), Wim van Veelen (beleidsadviseur FNV), Leo Klaassen (directeur Omgevingsdienst Haaglanden) en Udo Waltman (directeur SGS Search). Een prominente rol in de documentaire vervult verder Bonne de Weerd, die veertig jaar geleden als militair met asbest in contact kwam en daar nu de gevolgen van ondervindt.<br /><br />De opdrachtgever, SGS Search, heeft de makers alle vrijheid gegeven, opdat de kijker zelf zich een beeld kan vormen van het asbestdossier. De documentaire kan vrij worden verspreid en is te vinden op&nbsp;<a href="https://youtu.be/CuyqSZlwHVM">https://youtu.be/CuyqSZlwHVM</a>.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/09/27/2733789 Thu, 27 Sep 2018 14:01:46 +0100 Powered by Primosite