menu

Archief Medisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Overzichtsstudies mesothelioom

20-03-2013 13:25

Remon beschrijft de stand van zaken in de behandeling van mesothelioompatienten die niet voor operatie in aanmerking komen. Hij evalueert o.a. de verschillende middelen die bij chemotherapie worden toegepast en de resultaten van klinische trials naar nieuwe behandelingen in eerste en tweede lijn, anti-angionese medicijnen, immuuntherapie, en groeifactormiddelen. Liu beschrijft de ontwikkelingen in het onderzoek naar veranderingen op moleculair/genetisch niveau bij het ontstaan van asbestgerelateerde ziekten. Volgens Rosario zijn moleculaire biomarkers het meest veelbelovend voor de toekomstige behandeling van mesothelioom. Bron: Remon, J. e.a. (2012), Liu, G. e.a. (2013), Rosario, C.M. e.a (2013).