menu

Archief Medisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Belgisch onderzoek bevestigt gevaar spuitasbest

15-01-2012 15:34

Twee werknemers hadden gedurende een week, zonder enige bescherming spuitasbest uit een fabriekshal verwijderd. Longfunctietesten en een ct-scan lieten daarna geen afwijkingen zien. Bij Broncho-Alveolaire Lavage (BAL), een onderzoek waarbij de luchtwegen van binnen worden bekeken en gespoeld, werd echter een zeer hoog percentage amosiet amfibool asbestvezels in het longweefsel aangetroffen. De onderzoekers concluderen dat blootstelling aan spuitasbest die een halve eeuw geleden is aangebracht, nog steeds zeer gevaarlijk is, ook als de blootstelling kort heeft geduurd. Bron: Dumortier, P. & Vuyst, P. de (2012).