menu

Archief Medisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Overzichtsstudies asbestziekten

27-12-2011 11:30

Schuhmann e.a. (2011) melden dat de incidentie van asbestgerelateerde longziekten nog steeds toeneemt in belangrijke delen van de wereld. Er bestaat echter nog geen effectieve behandeling van deze ziekten. Dit ondanks het omvangrijke onderzoek naar maligne mesothelioom. Het identificeren van biomarkers en nieuwe vormen van immuuntherapie bieden het meeste perspectief. Halmos & Powell (2011) melden dat maligne mesothelioom door blootstelling aan amfiboolasbest wordt veroorzaakt. Het Verenigd Koninkrijk laat momenteel wereldwijd de hoogste incidentie zien. Het operatief verwijderen van de tumor staat nog steeds ter discussie door de zware belasting van deze behandeling en het beperkte resultaat dat ermee wordt bereikt. Volgens Kumagai Takei e.a. (2011) beschadigt asbest het immuunsysteem en maakt daarmee mensen gevoeliger voor het ontwikkelen van kanker. Bron: Schuhmann, M. e.a. (2011), Halmos, B. & Powell, C. (2011), Kumagai-Takei, N. e.a. (2011).