menu

Archief Medisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Overzichtsstudies mesothelioom

16-06-2011 17:01

De diagnostische waarde van tests met niet-invasieve markers kan op basis van de stand van de wetenschap nog niet worden bepaald. Niet-invasief wil zeggen zonder belasting voor de patient. Als onderdeel van het Medisch Onderzoeksprogramma IAS onderzocht Van der Bij serum- en cytologische markers: bepaalde stoffen die in het bloedplasma, in vocht achter de longen of in de buikholte voorkomen en als indicator voor de diagnose mesothelioom kunnen dienen. Kao e.a. (2011) concluderen dat op dit moment nog geen markers of vormen van radiologie gevonden zijn die met voldoende betrouwbaarheid de ziekte mesothelioom in een vroeg stadium kunnen ontdekken. Campbell & Kindler concluderen dat sprake is van een bescheiden, maar zichtbare vooruitgang in de diagnostiek en behandeling van de ziekte mesothelioom Bron: Bij, S. van der e.a. (2011), Kao, S.C.H e.a. (2011); Campbell, N.P. & Kindler, H.L. (2011).