menu

Archief Medisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Nieuwe Duitse richtlijn beoordeling asbestziekten

16-05-2011 10:47

De Duitse koepel van bedrijfsverenigingen (DGUV) heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd op grond waarvan beter en meer uniform beoordeeld kan worden of een ziekte door beroepsgerelateerd asbestcontact is ontstaan. Een belangrijke verbetering zit in de nu meer uniforme omschrijving van de verschillende categorieen van de ziekte Asbestose. Bron: DGUV, 3 mei 2011.