menu

Archief Medisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Effect medicijn Pemetrexed (Alimta)

23-09-2010 17:24

Het medicijn Pemetrexed (merknaam Alimta) kan de levensverwachting van mesothelioompatienten met een bepaald genetisch type (ProArg) verbeteren. Bron : Vlastos, F. e.a. (2010).