menu

Archief Medisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

16-01-2019 12:16

Volgens Mense kan het toedienen van chemo via een infuus mogelijk korter duren zonder dat het effect daardoor kleiner wordt. BDNF, een proteïne die in de hersenen voorkomt kan volgens Smeele misschien helpen bij het vaststellen van de beste  behandeling van een patient. Volgens Kim kan opereren in een vroeg stadium misschien helpen bij mensen met het zeldzame mesothelioom van het sarcomatoide of bifasische type. Mesothelioompatienten die na de standaardbehandelingen weer verslechteren, hebben volgens Hassan mogelijk nog baat bij het immuunterapiemiddel Avelumab.