menu

Archief Medisch nieuws

RSS-feed van deze nieuwsrubriek

Overzichtsstudies asbestziekten

14-06-2016 16:35

De relatie tussen genetische kenmerken en het risico om ziek te worden is complex en wordt beïnvloed door leefomgeving en leeftstijl (o.a. voedingsgewoonten). Genen kunnen door bepaalde dieetcomponenten gedurende het leven veranderen, aldus Bhattacharjee. Maggioni signaleert dat de standaardbehandeling voor mesothelioom de laatste 10 jaar niet veranderd is. Immuuntherapie laat positieve resultaten zien, maar het is nog te vroeg om daarover conclusies te trekken. Pierce concludeert dat de meeste studies er op wijzen dat korte chrysotiel asbestvezels niet kankerverwekkend zijn, ongeacht de hoeveelheid blootstelling.