U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld | Afmelden

online versie | print versie

instituut asbestslachtoffers
Redactie
Instituut Asbestslachtoffers
t.a.v. Simone Aarendonk
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

T (070) 349 97 54

www.asbestslachtoffers.nl

Woord vooraf

Dit is de 53ste nieuwsbrief van het Instituut Asbestslachtoffers met een selectie uit het nieuws dat op de IAS website is geplaatst tussen maart en juli 2018. In oktober 2018 ontvangt u het 54ste nummer.

Drempel voor asbestslachtoffers weggenomen

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) is in 2000 opgericht om de juridische lijdensweg voor asbestslachtoffers te verkorten. Daarin is het IAS in veel opzichten in geslaagd. Maar op die inmiddels veel kortere juridische lijdensweg bevond zich nog steeds een hoge verkeersdrempel: de drempel van de verjaring. Partijen verenigd in het IAS hebben in juni een besluit genomen dat die drempel kan beslechten. Er wordt een panel opgericht dat buiten de rechter om een oordeel velt over de verjaring.

Lees verder »

IAS nieuws

Asbestslachtoffers en de aansprakelijkheid van werkgevers

Asbestslachtoffers en de aansprakelijkheid van werkgevers

Direkteur IAS Jan Warning heeft in juni een presentatie verzorgd voor leden van de Nederlandse Associatie voor Risk en Insurance Management (NARIM). Onderwerp was hoe omgegaan wordt met claims van mensen die lijden aan kanker als gevolg van het feit dat ze vele tientallen jaren geleden met asbest hebben gewerkt. En wat de rol van het IAS daarbij is. Bron: narim.com, 26 juni 2018

Epidemiologisch nieuws

Hoger risico door vroege asbestblootstelling

Intensieve asbestblootstelling lang (meer dan 40 jaar) voordat de ziekte zich openbaart, verhoogt het risico op longkanker meer dan als deze blootstelling later heeft plaatsgevonden. Bron: Leveque, E. e.a (2018), IAS Nieuws, 26 juni 2017

Info Asbest en Gezondheid

Asbestslachtoffers en deskundigen in beeld

De Asbestslachtoffers Vereniging Nederland heeft interviews met slachtoffers en enkele deskundigen op haar website gezet. Direkteur IAS Jan Warming licht de werkwijze van het IAS toe. Bron: AVN, juli 2018

Wittenoom: een Australische asbest-tragedie

De BBC laat het indringende verhaal zien van Bronwen Duke die het grootste deel van haar familie verloor omdat zij in Wittenoom woonde. De plaats in West Australië die tot de jaren 60 van de vorige eeuw leefde van de blauwe asbestmijn vlakbij. De mijn sloot in 1966. Bron: bbc.com, 20 juni 2018

Film en boek over het asbestdrama

Film en boek over het asbestdrama

We mogen een westers bedrijf niet laten wegkomen met een massamoord in ontwikkelingslanden. Tijdens de bijeenkomst van Asbestslachtoffers Vereniging Nederland op zaterdag 16 juni in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boek De langste adem is niet lang genoeg van Peet Adams en de Nederlandse première van de documentaire Ademloos van de Belgische documentairemakers Daniel Lambo en Maarten Schmidt. Bron: asbestmagazine.nl, juni 2018

Milieu/Veiligheid nieuws

Wereldwijde asbestproductie en consumptie gedaald

Wereldwijde asbestproductie en consumptie gedaald

De United States Geological Survey (USGS) heeft haar cijfers over het wereldwijde asbestgebruik in 2016 sterk naar beneden bijgesteld (vergelijk (1) en (2) in figuur). Zowel de productie als consumptie zijn 2016 gedaald. Verklaringen zijn onduidelijk. Rusland blijft in 2016 de grootste asbestproducent (692.000 ton), India is de grootste gebruiker (308.000 ton). Bron: International Ban Asbestos secretariaat/USGS, maart 2018

Asbest weghalen kost veel te veel

Asbest weghalen kost veel te veel

Asbest kan vaak veel goedkoper, sneller en soms zelfs veiliger worden verwijderd dan nu gebeurt. Dat blijkt uit honderden metingen, die door TNO en milieu-onderzoeksbureaus zijn uitgevoerd. Toch worden de strenge veiligheidseisen niet aangepast en worden binnen de sector geen nieuwe werkmethoden toegelaten. Daardoor geeft de samenleving miljarden euro's te veel uit aan asbestsaneringen, zeggen de koepel van woningcorporaties Aedes en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO). Bron: nos.nl, 27 juni 2018

Politiek nieuws

Asbest groot risico voor verzekeraars

De wereldwijd opererende herverzekeraar Swiss Re categoriseert asbest als één van de vijf grootste risico’s voor verzekeraars. De verliezen lopen naar verwachting op tot 100 miljard us dollar. Een derde van de mensen die in Europa wonen kan potentieel via werk of milieu aan asbest worden blootgesteld. Bron: International Ban Asbestos secretariaat/strategic-risk-europe.com

www.asbestslachtoffers.nl

powered by Primosite