menu

Werkgevers & Verzekeraars

Het IAS voor werkgevers en verzekeraars

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) is op 10 maart 1999 opgericht door het Comité Asbestslachtoffers, FNV, CNV, VCP (voorheen MHP), VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, Verbond Sectorwerkgevers Overheid en Verbond van Verzekeraars. Dit op basis van het Convenant Instituut Asbestslachtoffers, dat naast bovengenoemde organisaties, op 23 november 1998 mede ondertekend werd door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie. Het Convenant omvat afspraken die gericht zijn op de versnelling van de procedures met betrekking tot schadeclaims van asbestslachtoffers met de ziekte maligne mesothelioom. Dit omdat deze ziekte zeer progressief is. De missie van het IAS is de in het Convenant verankerde procedures zo snel en zorgvuldig mogelijk af te handelen. Vanaf 1 april 2014 omvat het Convenant ook afspraken met betrekking tot de bemiddeling van asbestslachtoffers met asbestose.

Bemiddeling

Bemiddeling

Het IAS bemiddelt op basis van werkgeversaansprakelijkheid tussen (ex-)werkgevers en (ex-) werknemers of hun huisgenoten over het betalen van een schadevergoeding. Voorafgaand vindt medisch en arbeidshistorisch onderzoek plaats op basis van protocollen.

Indien de werkgever aansprakelijkheid aanvaardt, dient hij in geval van mesothelioom een standaardbedrag te betalen van € 60.353,- voor smartengeld (immateriële schade), alsmede een vergoeding van € 3.358,– voor materiële schade en € 3.358,– voor overlijdensschade. Als aantoonbaar is dat deze laatste twee posten hoger zijn, kan het vergoedingsbedrag hoger uitvallen. Ieder jaar worden deze bedragen geïndexeerd.

Bij asbestose betaalt de (ex-)werkgever bij aanvaarding van de aansprakelijkheid voor smartengeld (immateriële schade) een standaardbedrag dat afhankelijk is van de ernst van de longfunctieverlies op basis van de classificatie van de American Medical Association (AMA). De schadevergoeding in klasse 2 is gelijk aan de tegemoetkoming, die het asbestoseslachtoffer ontvangt op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS), te weten € 21.847,-. De schadevergoeding in klasse 3 en 4 bedraagt respectievelijk € 41.100,-  en € 60.353,-. Naast genoemde schadebedragen ontvangt het asbestoseslachtoffer een vergoeding van € 3.358,– voor materiële schade.

Genoemde bedragen gelden voor 2021.

Kosten

De bemiddelingskosten voor werkgevers en verzekeraars bedragen in 2021 € 4.350,- (excl. btw) per dossier.