menu

Advies & Bemiddeling

Schadevergoeding asbestslachtoffers

Een (ex-)werknemer met mesothelioom of asbestose kan in bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de (ex-)werkgever. Deze (ex-)werkgever is gehouden de schadevergoeding te betalen als hij voor de gezondheidsschade van zijn (ex-)werknemer aansprakelijk is.

Het IAS doet onderzoek naar die aansprakelijkheid en bemiddelt tussen beide partijen. Over de te volgen procedure zijn afspraken gemaakt met organisaties van werkgevers en werknemers, het Verbond van Verzekeraars, het Comité Asbestslachtoffers en de overheid.