menu

Instituut Asbestslachtoffers

Welkom bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het IAS streeft naar het versnellen van de procedures met betrekking tot schadeclaims van asbestslachtoffers.

Het IAS heeft drie hoofdfuncties:

  • Advies aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming van € 21.847,- (2021) voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom of asbestose.
  • Bemiddeling tussen (ex-)werknemers met mesothelioom of asbestose (en hun huisgenoten) en (ex-)werkgevers of hun verzekeraars over het betalen van een schadevergoeding.
  • Voorlichting aan belanghebbenden en geïnteresseerden op het gebied van asbest en gezondheidsschade. 

Daartoe werkt het IAS snel, zorgvuldig en laagdrempelig.

Het IAS is een gezamenlijk initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid.

Adresgegevens

Dossierbehandeling

Bredewater 6
Postbus 684
2700 AR Zoetermeer

T 079 - 750 71 50
F 079 - 750 71 01
E info@ias.nl

Directie

Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

T 070 - 349 97 54
E secrias@ias.nl